Ahol csak a prűdség tabu...

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

www.kalandvagy.hu
 
0. Bevezetés

A Sales President Bt. az adatkezelés biztonságát és tájékoztatási rendszerének az EP 2016/679 rendeletében elvárt feltételekkel összhangban alakította ki, figyelembe véve a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló hazai szabályozás rendelkezéseit.

Törvényi kötelezettségeinek tudatában kezeli a rá bízott adatokat, valamint az oldalon szerepeltetett hirdetések esetében, mint adatfeldolgozó a hirdetési szolgáltatás maradéktalan teljesítéséhez szükséges minimális adatot kezeli.

Az oldal hirdetéseiben feltűntetett képi és egyéb személyes adatokat annak feladója – Adatkezelő – biztosítja, minden esetben elismerve, hogy az abban feltüntetett személyes adattartalom kezeléséhez szükséges jogalappal rendelkezik, valamint tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Oldalunkon feltűntetett hirdetésekre történő reagálás esetében, amennyiben reakciójával elhagyja oldalunk fő domain címét (www.kalandvagy.hu) úgy felkeresett hirdető partnerünk adatkezelési tájékoztatója lesz mérvadó személyes adatainak kezelése tekintetében. Továbbá oldalunkon feltűntetett álláshirdetésekre történő jelentkezések esetén kijelentjük, hogy cégünk nem fér hozzá az itt megadott adataihoz, azok kezelésének körülményeiért a hirdetést feladó cég tartozik felelősséggel, bővebb információt a hirdetésekben feltűntetett weblapok adatkezelési tájékoztatójában szerezhet.

Az Sales President Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei
Az adatkezelő megnevezése:  

cégnév:                                                           Sales President Bt. 
székhelye:                                                      2509 Esztergom, Kenyérmező utca 4.                               
cégjegyzékszám:                                         11-06-011427
adószám:                                                        27076497-1-11
Képviseli:                                                        ügyvezető                                                   
bankszámlaszám:                                        10702198-71690151-51100005     
e-mail:                                                             info@kalandvagy.hu
elektronikus ügyfélszolgálat:                   hétköznap 9-20 óra között e-mailben
Az adatkezelésért felelős személy:        ügyvezető

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

 Az cookie-król:

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld el az Ön böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

 A cookie-k használatának jogalapja:

A cookie-k használatáról oldalunkat meglátogatva felugró ablak tájékoztatja Önt, melyen feltűntetjük ezen tájékoztatónk elérhetőségét. Ezen ablak jóváhagyásával / bezárásával és böngészési tevékenysége folytatásával hozzájárul adatai tájékoztatónkban feltüntetett cookie-k általi kezeléséhez az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) pont a) bekezdésében foglalt önkéntes hozzájárulás jogalapja szerint.

 Az honlap által használt cookie-k és főbb jellemzőik:

Google Analytics cookie-k:

-          Süti

-          _ga

-          Lejárat

-          2 év (alapértelmezés szerint – módosítható)

-          Küldés a webszervernek

-          Ezt a kukit a böngésző minden kapcsolódásnál elküldi a webszervernek

-          Leírás

-          A _ga cookie az egyes felhasználók (pontosabban az egyes böngészők) megkülönböztetésére szolgál. Értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz (pl.: GA1.2.255322818.1517541613). Segítségével hosszútávú statisztika készíthető a felhasználók általi webhelylátogatásokról. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel. Alapértelmezés szerint 2 év után jár le, de ezt a webhelyek tulajdonosai tetszés szerint módosíthatják.

 

Süti

_gid

Lejárat

24 óra

Küldés a webszervernek

Ezt a kukit a böngésző minden kapcsolódásnál elküldi a webszervernek

Leírás

_gid cookie-val kapcsolatban részletes információ a Google-tól nem érhetők el. Úgy tűnik, hogy minden látogatott oldalra egyedi értéket tárol. Értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz (pl.: GA1.2.255322818.1517541613). Felhasználása a _ga cookie-hoz hasonlóan történhet. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel. 24 óra után lejár.

 

Süti

_gat

Lejárat

1 perc

Küldés a webszervernek

Ezt a kukit a böngésző minden kapcsolódásnál elküldi a webszervernek

Leírás

_gat cookie a Google tájékoztatása szerint a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál – korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel. 1 perc után lejár.

További az oldal által kezelt cookie-k:

IDE

A Google-on kívüli webhelyeken használt egyik fő hirdetési cookie neve „IDE”, amelyet a böngésző a doubleclick.net domain alatt tárol.

Lejárata 390 nap.

SID

A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használjuk, hogy megjegyezzük az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on.

Lejárata 1 nap.

A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

Internet Explorer:

https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

2.2. A regisztrációval, a megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

 Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.

A regisztrációt, valamint megrendelést megelőzően az Ön számára megfelelően feltűntetett és elérhető formában elérhetővé tesszük adatkezelési tájékoztatónkat, melynek megismeréséről Önnek a regisztrációt / megrendelést megelőzően jelölő négyzet elfogadásával nyilatkoznia kell. Amennyiben Ön elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, úgy az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) pont a) bekezdése szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

Amennyiben rendelésre kerül sor, úgy számlázási adatait törvényi kötelezettségünk a kiállított számlán a kiállítástól számított 8 évig megőriznünk a Számviteli tv. alapján melyre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja biztosít jogalapot.

 Az adatkezelés célja:

Marketing célok, hírlevelek, ismertetők, reklámok és ajánlatok küldése.

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 A kezelt adatok köre:

Regisztrációhoz és számlázáshoz szükséges a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, szállítás helye, számlázási név és cím.

Viszonteladóktól szükséges még a cég képviselőjének neve, titulusa, képviseleti jogcíme.

 Az adatkezelés időtartama:

Személyes adatainak hozzájáruláson alapuló kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az adatkezelés céljának elévüléséig tart.

Számlázáshoz szükséges adatait a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Ezen törvényi kötelezettségnek eleget kell tennünk a hozzájárulás visszavonásának esetén is, így a hozzájárulása visszavonása esetén számlán szereplő adatai nem visszavonhatók, minden egyéb adata a visszavonástól számított 30 napon belül törlésre kerül.

2.3. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

A megrendelt áru kiszállításához megadott adatait szintén a megrendelés folyamán Öntől kapott kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük a 6. cikkének (1) pont a) bekezdése szerint.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

 A kezelt adatok köre:

Az adatkezeléshez a név, szállítási cím, e-mail cím és telefonszám megadása szükséges.

 Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

2.4. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

 Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Amennyiben Ön elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és feliratkozik hírlevelünkre, úgy az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) pont a) bekezdése szerint hozzájárul itt megadott személyes adatai kezeléséhez.

 Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.

 A kezelt adatok köre:

Az adatkezeléshez név és e-mail cím megadása szükséges.

 Az adatkezelés időtartama:

Személyes adatait az adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

2.5. A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

 Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

A cookie-k használatáról oldalunkat meglátogatva felugró ablak tájékoztatja Önt, melyen feltűntetjük ezen tájékoztatónk elérhetőségét. Ezen ablak jóváhagyásával / bezárásával és böngészési tevékenysége folytatásával hozzájárul adatai tájékoztatónkban feltüntetett cookie-k általi kezeléséhez az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) pont a) bekezdésében foglalt önkéntes hozzájárulás jogalapja szerint.

 Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazdó, személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára.

 A kezelt adatok köre:

Az adatkezeléshez során cookie-k segítségével az Adatkezelő rögzíti, hogy milyen termékeket keresett fel korábban.

 Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonása, valamint a 2.1.-ban feltűntetett cookie-k adatrögzítési ideje alatt.

2.6. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

 Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.

Oldalunk böngészésének első pillanataiban elérheti adatkezelési tájékoztatónkat a felugró ablakon keresztül. Tájékoztatónk megismerését követően Önnek jogában áll eldönteni felveszi e velünk a kapcsolatot oldalunk „Kapcsolat” menüpontjában feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén, valamint ügyfélszolgálatunkon keresztül egyaránt.

Az itt történő kapcsolatfelvétel esetén ön hozzájárul ahhoz, hogy kapcsolattartási adatait, valamint üzenetében közölt egyéb személyes adatait az adatkezelés céljának elévüléséig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) pont a) bekezdés jogalapja szerint kezeljük.

 Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára.

 A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges. Ezen felül kezeljük azon személyes adatait melyeket Ön hozzánk címzett üzenetében ezenfelül megoszt velünk.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb egy hónapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

2.7. További adatkezelések

 Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

 3.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

 Tárhelyszolgáltató neve és címe:

 Tárhelyszolgáltató neve: Tarhely.com Domain Admin – Magyar Hosting Kft.

 Tárhely szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 A Tarhely.com az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi székhelyén. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. 

3.2. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 Az adatkezelő a tőle megrendelt és általa vállalt áruk kiszállítását az alábbi céggel végzi:

Cégnév:                                                            Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely:                                                         1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Cégjegyzék-szám:                                         Cg. 01-10-042463 
Pénzforgalmi jelzőszám:                             18203332-06000412-40010015 
Statisztikai számjel:                                      10901232-5310-114-01 
Adóigazgatási szám:                                    10901232-2-44 
Társadalombiztosítási törzsszám:            4035-8 
Gazdasági kamarai azonosítószám:        125408 
Számlavezető pénzintézet neve:              FHB Bank Zrt.

A Magyar Posta Zrt. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során a Magyar Posta Zrt. vevő nevét, címét és a telefonszámát a Magyar Posta Zrt. adatvédelmi nyilatkozatában meghatározottak szerinti időtartamig kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Az Adatkezelő közvetítésével, más Partner által végeztetett áruszállítással összefüggő adatvédelmi tevékenységről a Partner Honlapján tájékozódhat. Ennek feltüntetése a Partner felelőssége és kötelezettsége.

4. Adatbiztonsági intézkedések

 Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az érintett a GDPR 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21. és 22. cikkeiben rögzítettek szerint jogosult tájékoztatást, személyes adataihoz hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését (elfeledtetés), korlátozását kérni, továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:

Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséről részletes információkat kérjen a Rendeletben foglaltak szerint.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését kérjen a róla pontatlanul kezelt személyes adatok esetében. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését. 

A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben ezt az adatkezelés jogalapja lehetővé teszi.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatainak kezelését korlátozza, amennyiben ezt az adatkezelés jogalapja megengedi. Ennek további feltételeit is a Rendelet szövegében találja.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő.

Ezen jogok gyakorlásához az adatkezelés érintettje a tájékoztató alján feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén felveheti velünk a kapcsolatot. Kérheti továbbá az adatai törlését, amelyet a kizárólag hozzájárulás jogalapján történő adatkezelés esetén tudunk teljesíteni.

Társaságunk az érintett kérésére az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében a kérés fogadását követő 30 napon belül köteles választ adni. Ettől csak indokolt esetben térhetünk el.

Kérjük amennyiben panasszal élnél előszőr keresse fel cégünket és mi készséggel állunk az Ön szolgálatára.

6. Jogorvoslati lehetőségek

 Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu

7.  Egyéb, Adatkezelési tájékoztató módosítása

 Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

 Jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.


Budapest, 2019. október 1. 

   Sales President Bt.

 

Szeretnél értesülni a legjobb ajánlatokról?

Minden nap a legjobb ajánlatok a postafiókodban

Csatlakozz hozzánk Facebookon

hogy ne maradj le semmiről